Missie

Waarom is De Theaterdokter nodig?
De Theaterdokter was niet altijd de Theaterdokter. Eerst was hij gewoon Theo Soontiëns die na zijn theaterstudie in Utrecht in 1982 als dramadocent terugkeerde naar de Achterhoek met een plan: Zoveel mogelijk kinderen in de Achterhoek in contact brengen met dat prachtige vak: theater.
Naast zijn werk in het Middelbaar Beroeps Onderwijs richtte Theo theatergroepen op voor kinderen en jongeren. Dat groeide uit tot de theaterstichting AchterDoek. Met andere theaterdocenten verzorgde hij hiermee wekelijkse lessen aan uiteindelijk bijna 500 kinderen, jongeren en volwassenen op 9 verschillende locaties in de Achterhoek. Toen dat te groot bleek voor de beschikbare financiën, werd er afgeschaald naar 5 locaties waar een nieuwe “Stichting Het Grote Geheim” wekelijks toch nog aan zo’n 150 leerlingen les kon geven.
Na 25 jaar sloeg Theo met zijn “Tweede Bedrijf” een andere weg in. Hij ging meer schrijven aan stukken voor anderen, werkte meer voor scholen, verenigingen en stichtingen en liet het organiseren van theaterlessen voor kinderen aan andere theatermakers.
Weer 15 jaar later zijn we weer terug bij af. Theateractiviteiten voor de jeugd zijn moeilijk vindbaar, soms te bescheiden en soms ook alweer verdwenen voor ze gevonden zijn. Toneelverenigingen lijden aan vergrijzing van hun leden en hun publiek. Plannen om te verjongen en te vernieuwen ontbreken. Soms moeten verenigingen zich zelfs daarom opheffen. Kansen zijn er wel maar uitwisseling van kennis en ervaringen tussen groepen en mensen vindt beperkt plaats. Ook de publiciteit, het beschrijven van wat er gaat gebeuren en gebeurd is, kan beter. De dagbladen recenseren de voorstellingen in de regio al lang niet meer en de huis-aan-huis-bladen zijn door hun berichtgeving per gemeente te gefragmenteerd om belangrijk te zijn voor het theater in de hele Achterhoek. Kortom, het wordt tijd voor een Theaterdokter.

Waar gelooft de Theaterdokter in?
Het feit dat het theater al duizenden jaren bestaat, maakt duidelijk dat haar functie breder is dan louter vermaak. De belangrijkste functie van het theater door de eeuwen heen is: lerend zijn voor zowel publiek als de spelers. Mensen leren door spelen, door verhalen of door voorbeelden. Door een situatie na te bootsen leren mensen die situatie te doorgronden. Jonge kinderen leren hun leven te doorgronden door thuis het leven buitenshuis na te spelen. Jongeren leren door spel (ook sport en gamen) hun gevoelens van uitdaging, competitie, agressie, suprematie en macht kennen. Maar ook van verlies, verdriet, teleurstelling, mededogen en succes. De Theaterdokter gelooft in het belang van theater maken en theater kijken. Ook in deze tijd? JUIST in deze tijd! Theater is een krachtig instrument. Theater brengt ons met elkaar in gesprek, toont de dilemma’s waarin we ons allemaal bevinden, stelt vragen, biedt woorden aan worstelingen die we individueel en maatschappelijk voeren en toont de gevolgen van ons handelen. Theater oefent de mens in samen leven.

Wat doet de Theaterdokter?
Versterken door verbinden, verduidelijken, veranderen, verbeteren, verjongen en vernieuwen.

Hoe pakt de Theaterdokter het aan?
Het doel is om het theater in de Achterhoek weer levensvatbaar en gezond te maken. Daarvoor gaat de Theaterdokter draagvlak zoeken voor het idee van een bredere functie voor het theater in de regio. Hij gaat met spelers, publiek, podia, onderwijs en beleidsmakers in gesprek over hoe het theater meer kan zijn dan alleen wat vermaak in de jaarlijkse uitvoering. Met zijn ervaring en netwerk kan de Theaterdokter de hierboven geschilderde doelen bereiken door het adviseren en coachen van theatergroepen, het realiseren van een netwerk van makers, podia en media om interesse te kweken voor het totaal van het Achterhoeks theater.