contact theater

theaterformulier

Het insturen van deze aanvraag heeft geen financiële gevolgen. De hierboven genoemde bedragen zijn indicatief en exclusief BTW. De Theaterdokter neemt direct na binnenkomst van de aanvraag telefonisch contact op voor het geven van nadere informatie, het aanscherpen van de vraag en het maken van afspraken. De Theaterdokter betracht de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in zijn onderzoeken, gesprekken en analyses en legt zichzelf daaromtrent een geheimhoudingsplicht op.